Hàn Quốc : Chính Phủ bất ngờ công bố chính sách mới dành cho các lao động Việt Nam 2018

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc luôn là một thị trường tiềm năng đối với tất cả lao động Việt Nam. Sau những biến động khiến thị trường Hàn Quốc đóng cửa với người lao động Việt thì giờ đây thị trường nay đang dần từng bước mở cửa lại chào đón các lao động đến từ Việt Nam. Với mức lương cao gấp hàng chục lần so với mức lương […]

Continue reading